POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Przeczytaj klauzulę informacyjną i dowiedz się, na jakich zasadach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Klikając przycisk „zamówienia”, potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z tymi zasadami. POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES . 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Sprzedawca – Oficyna Wydawnicza Text z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowej 59/34-35, zwanym dalej sprzedawcą, lub usługodawcą. 2. Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby: realizacji Zamówień, wysyłki newslettera, rozpatrywania reklamacji, udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski Użytkowników 3. Sprzedawca przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (Zamówienia, wysyłka newslettera – usługa elektroniczna, udzielanie odpowiedzi na reklamacje ew. inne usługi – zgodnie z treścią art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 c RODO), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio innej usługi. 4. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP, nazwa firmy. 5. Zamówienia mogą być składane z zarejestrowanego konta Użytkownika, za pomocą strony www.text.bci.pl w systemie "Open solution" - OpenSolution Zdzisław Zawada ul. Stalmacha 43 B, 43-430 Skoczów, Polska Email: info@opensolution.org . Konto zakładane jest poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych wskazanych w punkcie poprzedzającym. Konto jest niezbędne do złożenia zamówienia na produkty typu: e-booki, audiobooki w wersji pobrania mp3, „dublety” (książka+e-book), karty podarunkowe, (produkty są dostępne do pobrania jedynie z konta w Sklepie). W celu usunięcia konta Użytkownik powinien napisać w tej sprawie wiadomość na adres: text@text.bci.pl. Konta będą automatycznie usuwane, w przypadku braku złożenia Zamówienia przez okres 6 lat. 6. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 3-letni, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi. 7. Użytkownik może złożyć Zamówienie (z wyłączeniem e-booków, audiobooków w wersji pobrania mp3, „dubletów”, kart podarunkowych), bez zakładania konta bezpośrednio mailem jako „szybkie zakupy”. W takim wypadku dane Użytkownika będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie poprzedzającym. 8. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się z newslettera, należy aktywować link znajdujący się na końcu każdej wiadomości newslettera. Obsługę newslettera prowadzi Wydawnictwo, bez udziału innych podmiotów. 9. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane Dane: adres e-mail (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej zostaną usunięte po czasie, w którym przepisy szczegółowe nakazują ich przechowywanie. 10. Sprzedawca przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie. 11. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej, niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego. 12. Dane adresowe wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim (wybranym przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia) w celu dostawy Zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia – stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Obsługę księgową zamówień i fakrur prowadzi Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420 13. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. 15. Użytkownikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych, żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych, żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczegoUrzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: text@text.bci.pl 17. W przypadku zaoferowania przez Sprzedawcę poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Sprzedawcy). PLIKI COOKIES: 1. Czym są pliki cookies (ciasteczka) Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer. 2. Stosowanie cookies Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej, Portal www.text.bci.pl (dalej „Portal”) wykorzystuje technologię cookies, w celu zapisywania identyfikatora sesji. Identyfikator sesji wykorzystywany jest do zapamiętywania procesu zakupowego co umożliwia korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie zakupów, jak również przyczynia się do jego rozwoju. 3. Google Analytics Portal wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na: www.google.com/analytics/learn/privacy.html Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych. 4. Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding) Portal stosuje usługi Retargetingu Personalizowanego w stosunku do użytkowników Portalu. Usługa ta polega na wykorzystaniu informacji zebranych o Użytkownikach odwiedzających Portal, w celu wyświetlania przekazów reklamowych dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika. 5. Sposób postępowania z Cookies Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania , z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności Portalu.