Sztuka Kresów Wschodnich VII

Katalog książek|HISTORIA SZTUKI

Cena:30.00
Tom VII otwiera artykuł pióra Piotra Krasnego, będący próbą refleksji nad modelami opisu dziedzictwa artystycznego. Kolejne opracowania odnoszą się do wydarzeń i dzieł z czasów nowożytnych. Ostatnie natomiast dotyczą dziejów architektury XX stulecia, który to okres w poprzednich tomach był stosunkowo słabo reprezentowany.