Zbigniew Trylski Obozy

Katalog książek|Biblioteczka harcerska KPW

Cena:27.00
"Przywrócona metodyka" dla instruktorów. To niesłusznie zapomniane lub cenzurowane w latach powojennych unikalne pozycje metodycznego dorobku ZHP, szczególnie w puszczaństwie, obozownictwie i w metodyce wędrowniczej. Jedną z legendarnych, zupełnie niedostępnych, jest książka przedwojennego Naczelnika Harcerzy, druha hm. Zbigniewa Trylskiego “Obozy. Uwagi dla kierowników obozów harcerskich i dla przyjaciół młodzieży”. W latach KIHAMu i podziemia harcerskiego poza zasięgiem cenzury ukazał się w Krakowie reprint tej niezwykłej książki, ale w małym nakładzie i rozchwytany "na pniu". Jest to zdumiewająca książka, praktycznie prawie w całości aktualna, oczywiście z uwzględnieniem zmiany w przepisach i w naszym podejściu do zagadnień ochrony środowiska. Książka uczy JAK organizować "klasyczny", miesięczny leśny obóz harcerski, całkowicie oparty na samoobsłudze. Jest to nasze harcerskie wielkie osiągnięcie, któremu niewiele światowych skautingów mogło i nadal może dorównać, bo obozy skautowe to raczej biwaki lub zloty trwające od kilku do kilkunastu dni. Ta książka to jeden z filarów polskiego harcerstwa, prawdziwy "must have" każdego instruktora. To ogromny zasób doświadczeń DRUŻYNOWEGO, organizującego z zespołem swej kadry i ZASTĘPOWYMI samodzielny, puszczański obóz swojej DRUŻYNY! To niesamowite, jak niewiele odbiega ten obóz, szczegółowo opisany i zilustrowany na 180 stronach tej książki, od współczesności! Oczywiście jeśli chcemy zorganizować samodzielny obóz harcerski swej drużyny, a nie "półkoloniępółobóz" na bazie i z kucharką oraz płatnym personelem. Książka jest w paru fragmentach uwspółcześniona, bo niejednokrotnie składnia z lat trzydziestych zaciemniała myśl autora. Również indeks jest poszerzony w porównaniu z pierwowzorem. Pewne fragmenty opatrzyliśmy też uwagami metodycznymi, bardziej zgodnymi ze współczesnością. Poznajcie książkę autora, który stworzył nasz harcerski obóz, ten prawdziwy, samoobsługowy, gdzie starszy brat drużynowy jest jednym z uczestników, na czele swych harcerzy.