Czym są Sprawności hm RP Jadwiga Falkowska

Katalog książek|Biblioteka harcerska KPW

Cena:14.00
Trudno sobie wyobrazić metodę harcerską bez Sprawności. Są jej niezbędnym elementem. Sprawności budują podstawy różnych umiejętności i wiadomości, które będzie można świadomie rozbudowywać i uzupełniać o kolejne elementy w życiu. Posiadanie sprawności oznacza, że harcerz, czy harcerka są w danym kierunku już przygotowani, zdobyli pewne najniezbędniejsze umiejętności praktyczne i doświadczenie. Sprawności nie mogą być jednak zdobywane powierzchownie, „zaliczane”, ale rzetelnie i uczciwie.Trzeba nie tylko wiedzieć jak wykonać zadanie, zrobić daną rzecz, ale dokładnie i realnie wykonać wszystko zgodnie z opisem próby na sprawność. Przybywające na rękawie munduru krążki sprawności powinny być powodem do dumy – wyzwaniem i potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz gotowości do służby. Wtedy można oczekiwać, że w chwili ewentualnej „próby realnego życia” noszony symbol sprawności wskaże harcerkę, czy harcerza jako tych, co mogą nieść potrzebną pomoc, czy radę. Nie powinno się dążyć do zdobywania wszystkich sprawności „jak leci” i zbierania ich „na ilość”, jak to nierzadko można zaobserwować na specjalnych „wstęgach” w niektórych organizacjach skautowych. Wybierając sprawności trzeba kierować się głównie zainteresowaniami harcerki,harcerza ale trzeba zwracać też uwagę na to, czego brakuje do pełnego harcerskiego rozwoju. Zwróćmy też uwagę na realia zdobywania. Żeby sprawności były porządnie realizowane, powinny istnieć odpowiednie warunki. Nie ma sensu zdobywanie sprawności polowych i obozowych zimą w mieście lub sprawności wymagających odpowiedniego sprzętu bez dostępu do niego. Pamiętajmy też o poziomie sprawności – musi on być odpowiednio dobrany do możliwości harcerki i harcerza. Nie można iść na łatwiznę, nie można też stawiać nazbyt trudnych wymagań, bo nie powinniśmy zniechęcać zdobywających. Bardzo ważny element naszej pracy z wykorzystaniem Sprawności to podejście do nich, jako do wyzwania i sposobności do indywidualnego rozwoju i zdobycia wiedzy. Dlatego tak ważnym jest, by odnaleźć w przemyśleniach Jadwigi Falkowskiej wyraźne wskazanie Sprawności, jako narzędzia pracy nad sobą, kształtowania charakterów harcerek i harcerzy, a co najważniejsze, budowania poczucia wartości dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom, a indywidualne pokonywanie coraz wyższych poprzeczek daje więcej satysfakcji. Pamiętajmy też, że Sprawności są elementem każdej próby na stopień harcerski, są tak liczne i różnorodne, że wszyscy powinni znaleźć coś interesującego i odpowiedniego w ramach swojej próby stopnia. W próbach stopni możemy wyróżnić działy, z którymi możemy powiązać sprawności, odpowiednie dla harcerek i harcerzy zdobywających dany stopień. Niektóre dziedziny wiedzy i umiejętności są bardzo ważne i niezbędne w życiu harcerki i harcerza, dlatego warto dokonać przegladu wymagań, jako niezbędnych w próbach na stopnie harcerskie. Sprawności jednak przede wszystkim bardzo konkretnie rozwijają harcerki i harcerzy stąd też powinny być zdobywane jak najczęściej i nie ograniczać się tylko do tych wymaganych regulaminem stopni. Mamy nadzieję, że myśli Druhny Jagi Falkowskiej pomoże Wam odważnie stawiać „kroki na drodze harcerskiego doskonalenia się”. Naszym zdaniem Druhna Jaga najpełniej jak dotąd zgłębiła istotę sprawności harcerskich. Jej przemyślenia nie zdezaktualizowały się i nadal pokazują, jak z tym jednym z podstawowych instrumentów metodycznych trzeba pracować. I ma to swoje zastosowanie wobec harcerek jak i harcerzy. Wprowadziliśmy drobne uwagi redakcyjne. Pozostawiony dawny regulamin Organizacji Harcerek ma charakter poglądowy i może być przykładem prostoty i sensowności poczynań metodycznych. Do takiej jasności namawiamy.