FAKTURY

Wszyscy nasi Klienci otrzymują standardowo wraz z przesyłką fakturę vat, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Jeśli przesyłka ma być wysłana na inny adres niż podany na fakturze, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.


Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe naszych klientów zostają wprowadzone do bazy danych Oficyny Wydawniczej "Text". Baza nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.