REKLAMACJE

Każda wadliwa książka (puste strony, brak stron, uszkodzenia mechaniczne) zostanie natychmiast wymieniona na egzemplarz pozbawiony wad, po jej przesłaniu na adres Wydawnictwa.
Koszty przesyłki pokrywa w takim przypadku Wydawnictwo.

Wszelkie pozostałe reklamacje prosimy kierować na adres e-mail:
text@text.bci.pl lub zgłaszać telefonicznie (0-12) 2945450 w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż 5 dni od otrzymania przesyłki.